Razređivač za 3 u 1

Пакување:
0.9L
0.5L
173 RSD - 290 RSD
Во кошничка

Опис на производот

Многу запалива течност и пареа. Штетен ако се проголта. Штетен ако се вдише. Предизвикува иритација на кожата. Може да предизвика оштетување на органи преку продолжено или повторливо изложување. Да се чува подалеку од дофат на деца. Чувајте ги подалеку од извори на топлина.

Носете заштитни ракавици / заштитна облека / заштитни очила / заштита на лице. Ако се проголта: Веднаш повикајте центар за контрола на отрови или доктор.

Содржи:

Ксилен, бензин растворувач (нафта), среден алифатик.

Употребата на:

За чистење на основни и завршни акрилни лакови, боја 3 U 1, како и за алати за перење.

Клучни информации

Рок на траење:1 година.
Пакување:0,5l