Sredstvo za osvetljenje

Пакување:
0.9L
202 RSD
Во кошничка

Опис на производот

Крајно запалива течност и пареа. Може да предизвика смрт со голтање и достигнување на респираторниот тракт. Предизвикува иритација на кожата. Штетен ако се вдише. Може да предизвика поспаност и вртоглавица. Тоа предизвикува оштетување на органи поради продолжено или повторливо изложување. Токсичен од живиот свет во вода со долготрајни последици. Се чува вон дофат на деца. Чувајте ги подалеку од извори на топлина. Носете заштитни ракавици / заштитна облека. Заштитни очила / заштита на лице. Ако се проголта: Веднаш повикајте го центарот за контрола на отрови или консултирајте се со лекар.

Употребата на:

За осветлување.

Содржи:

Хидрокарбони, C9-C12, n-алкални, изоалкалин, ароматици.

Клучни информации

Рок на траење:Неограничено
Пакување: 0.9l