Acrylic thinner

Paketim:
0.9L
4.8L
287 RSD - 1.223 RSD
Add to cart

Përshkrim i produktit

Një përzierje e hidrokarbureve dhe alkoolit.

Perdorimi:

Për hedhjen e llakeve bazë dhe të përfunduar akrilik, si dhe për larje të veglave pas punës me ngjyra akrilike.

Informacion kyç

Jetëgjatësia:i pakufizuar
Paketim:1l ±5%